برنامه کسب و کار(بیزنس پلن)به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر کسب‌ و کارهای موجود و یا جدید می‌باشد. این کار از طریق توجه به اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. اینچنین طرحی، کارآفرینان را قادر می‌سازد تا در مراحل مختلف کسب‌ و کار آمادگی‌های لازم را برای پیشبرد برنامه‌ها به دست آورند.
طرح های کسب و کار به آنهایی که اقدام به نگارش و مطالعه آنها می کنند در اجرا کردن برخی از مراحل کار کمک می کنند. این طرح ها توسط آن دسته از کارآفرینانی که به دنبال جذب سرمایه هستند مورد استفاده قرار می گیرد و از این طریق چشم انداز خود را برای سرمایه گذاران بالقوه روشن می سازند. این طرح ها همچنین ممکن است توسط شرکت هایی که بدنبال جذب کارکنان کلیدی، تجارت یا فعالیت جدید، کنار آمدن با عرضه کننده گان مواد خام یا … هستند یا ساده تر از آن در پی درک چگونگی اداره و کنترل بهتر شرکت های خود هستند نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

مدل کسب و کار شما در دو، یا پنج یا ده سال آینده چه خواهد بود؟
آیا شما تحلیل مناسبی از وضعیت خود در صنعتی که در ان مشغول هستید دارید؟
آیا می‌خواهید با برنامه مناسب وارد یک حوزه جدید از صنعت شوید؟
به هر حال برای پاسخ به این سؤالات بایستی طرح کسب و کار خود را تدوین نمایید.
طرح کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می‌نماید.

خدمات تیم مشاوران کسب‌وکار کلیک هوشمند

تدوین طرح تجاری راه اندازی کسب و کار جدید (Start-up Business Plan)
تدوین طرح تجاری توسعه کسب و کار (Development Business Plan)
انجام مطالعات شناسایی فرصت‌ها (Opportunity Study)
طراحی مدل کسب و کار (Business Model Development)
توسعه طرح بازاریابی (Marketing Plan Development)
انجام تحقیقات بازار (Market Research)
تحلیل صنعت (Industry Analysis)
ارائه خدمات ارزیابی طرح تجاری (BP Assessment) به سرمایه گذاران، پارک‌های فن آوری و مراکز رشد، مسابقات BP، بانکها و ...