مثالی برای درک بهتراهمیت مشاوره قبل از استارت یک کسب و کار:
ما برای بازگشت سلامت خود به پزشک مراجعه می کنیم. پزشک به ما دارو تجویز می کند و ما بر اساس تجویز پزشک دارو را مصرف کرده و به سمت بهبودی گام بر می داریم. ما هیچگاه مستقیما به داروساز مراجعه نمی کنیم. ابتدا از پزشک تجویز مناسب را دریافت کرده و بر اساس آن دارو تجویز شده را مصرف می کنیم.
در اینجا کار پزشک و داروساز هر دو با ارزش و مکمل یکدیگرند. در تجارت الکترونیک نیز متخصصین فناوری اطلاعات و مدیریت نیازمندی های منحصر به فرد هر ایده، حرفه و شغل را بررسی کرده و بر اساس ترسیم مسیر به موفقیت رسیدن آن کسب و کار، ملزومات را تجویز می کنند و متخصصین نرم افزار و مارکتینگ نیز داروی این مسیر را تهیه می نمایند.